Klimat Guard-house

Radonlabs entreprenörsavdelning utför de flesta typer av bygg- och ventilationstekniska åtgärder mot radon på de flesta håll i landet. Åtgärder genomförs i befintliga byggnader, nybygg, och renoverings projekt. Finns det en åtgärdsplan för en byggnad kan Radonlabs tekniker utföra de åtgärder som behövs. Vänligen kontakta oss för inspektion och offert ...

 
Radon mäter praktisk

Befintliga byggnader - sanering för att minska radonhalter

När det finns en handlingsplan för att sänka radonhalten i en befintlig byggnad kan vår entreprenörsavdelning utföra de åtgärder som krävs för att sluföra projektet. Arbetet inleds med en förstudie nödvändig för korrekt dimensionering och anpassning av åtgärdlösningen. Vänligen kontakta oss för inspektion och offert ...
 
radon Mem skjoet

Nybyggnation - förhindra radon intrång

I nya byggnader är det viktigt att förhindra att radon tränger in. När det finns en rapport med resultatet från en byggmarksundersökning, kan Radonlabs entreprenörsavdelning utföra de föreskrivna åtgärderna. Arbetet kräver kunskap och noggrannhet vilket säkerställer täta radonmembran och effektiv markventilation. Vänligen kontakta oss för inspektion och offert ...
 
Ventilation Åtgärder

Rehabilitering - åtgärder mot radon

I rehabiliteringsprojekt är det viktigt att kombinera metoder för radonförebyggning med radonsanering i befintliga byggnader. På grundval av en utvärdering av de mest effektiva lösningarna kan Radonlabs tekniker genomföra rehabiliteringsåtgärder mot radon samtidigt som det planerade arbetet fortskrider. Vänligen kontakta oss för inspektion och offert ...