"EFFEKTIV BOSTADS VENTILATION I LITEN SKALA''

Många har upplevt hur ett dåligt ventilerat rum med många människor så småningom gör det svårt att koncentrera sig. Du blir trött och får lätt huvudvärk. Anledningen är inte att syret är slut, men att CO2-halten och andra luftföroreningar från människor och djur har ökat i rummet. Dessutom bidrar emission från moderna byggmaterial och möbler, användning av hushållskemikalier och läckage av radon med ytterligare förorening av inomhusluften. Det bästa rådet för att hålla mängden föroreningar i inomhusluften nere, är att använda bra mekanisk ventilation.

Mini Vent system ger ventilation av rummet samt tryckutjämning och värmeväxling utan ventilationskanaler och höga kostnader. Installationen är mycket enkel och kan göras av de flesta! Mini Vent är en bra lösning mot dålig inomhusluft och måttligt förhöjda radonnivåer.

 
kort väntetid alfa tyst webben

MINIVENT Alfa quiet

Stillagående mini ventilationsaggregat för luftskifte i uppehållsrum med krav på tyst innemiljö. Alfa quiet är en avancerad miniVent modell med upp till 80% värmeåtervinning och tillskottsvärme. Effektiv filtrering av tilluft med elektrostatiskt filter. Lätt att installera själv - elektriker krävs inte. För bästa effekt mot radon bör minst två aggregat monteras och köras i motsatt fas för att uppnå tryckbalans.

● Mer information ● Beställ

 
VL-100EU5-E 1

MINIVENT MITSUBISHI LOSSNAY

Då den är mycket tysygående är Lossnay med värmeväxlare idealisk för uppehållsrum, men kan också användas i källare, garage etc. - bekvämt, enkelt och prisvärt! Lossnay har en korsande värmeväxlare för att alltid säkerställa tryckbalans. Lätt att installera själv - elektriker krävs inte.

Mer informationBeställ

 
mini comfort vänta 20

MINI VENT AIR STAR

Mini-aggregat för rumsspecifik  kontroll av temperatur och luftväxling. Avancerad MiniVent modell med upp till 85% värmeåtervinning och tillskottsvärme. Filtrering av både till-och frånluft. Pollenfilter. Lätt att installera själv - elektriker krävs inte. För bästa effekt mot radon bör minst två enheter monteras och köras i motfas för att uppnå tryckbalans.

Mer informationBeställ