radonsug produkt

RadonSug

Radonsug är förmodligen den vanligaste radonåtgärden. Under de rätta förutsättningarna och med rätt dimensionering kan man med radonsug uppnå en betydande minskning av höga radonhalter. Radondränering (radonsug) fungerar även som ett komplement till andra åtgärdslösningar. Radonlabs entreprenörsavdelning installerar avpassade radonsug i alla typer av byggnader.

Mer informationBeställ


Mini Vent Lossnay

MiniVent ventilationsprodukter

MiniVent systemen ger ventilation i rummet med återvinning av värme och tryckbalansering utan ventilationskanaler och höga kostnader. Installationen är mycket enkel och kan göras av de flesta! MiniVent förbättrar inomhusklimatet generellt och rätt monterad har den en positiv verkan gentemot måttligt förhöjda radonhalter.

Mer informationBeställ


radon varningsmärken

Radon Membran

Radonmembran (även kallad radonbarriär, radonduk eller radonmatta) används som ett tätningsskikt som blockerar förbindelsen mellan inneluft och markluft. Radonmembran finns i olika kvaliteter och prisklasser. För att kunna välja rätt grad av skydd med ett lämpligt membran, bör man först genomföra byggmarksundersökningar med avseende på radon. Radonlab levererar radonmembran över hela landet och ger vägledning i samband med val och installation.

Mer informationBeställ


radon förebyggande

Grundventilation

Med Radonlabs system för grundventilation kan man effektivt förebygga radoninsläpp i nya byggnader och vid renovering av äldre byggnader där befintliga betonggolv förnyas. Grundventileringssystemet består av ett nätverk av perforerade rör som placerats i dräneringslagret vid gjutningen. Systemet är anslutet till en tätt rör draget upp över golvnivån. Grundventilation fungerar som en radonpump både passivt (genom naturlig genomströmning) och aktivt (sug / undertryck skapat av en fläkt).

Mer informationBeställ


Klimat Guard-house

KlimaVakten

Krypgrund utgör ett särskilt problem när det gäller problem med fukt, lukt, mögel, och radongas. KlimaVakten är lösningen! En mycket effektiv avfuktare som motverkar bl.a. mögelangrepp, radon och andra gaser och partiklar från krypgrunden. Gör-det-själv eller låt Radonlabs entreprenörsavdelning installera KlimaVakten!

Mer informationBeställ