Arbeta med radon åtgärder

Radonåtgärder utförande

Radonlabs entreprenörsavdelning utför de flesta typer av bygg- och ventilationstekniska åtgärder mot radon i stora delar av landet. Radonsäkring utförs i befintliga byggnader, nybyggnationer, och renoveringsprojekt. Om det redan finns en åtgärdsplan för en byggnad kan Radonlabs entreprenörsavdelning slutföra åtgärderna. Beställ oförpliktande information

mer information

 

Klimat Guard-PRO1

Radonåtgärder produkter

Radonlab erbjuder ett flertal produkter för effektiv radonsäkring och skydd. Vårt utbud av produkter sträcker sig från olika ventilationsprodukter och radon-membran till mer radonspecifika produkter som radonsug, grundventilation, KlimaVakt etc. Det rekommenderas att en bedömning och utarbetning av en handlingsplan först görs av en av våra rådgivare.

● mer information