Radon ger oss höga stråldoser och långvarig exponering kan leda till lungcancer. Radonlabs mål är att bidra till effektiv minskning av radonexponering i bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader.

Radonåtgärder utförande

Klimat Guard-houseRadontiltak AS utför de flesta typer av bygg- och ventilationstekniska åtgärder mot radon i stora delar av landet. Åtgärder görs i befintliga byggnader, nybyggnationer och renoveringsprojekt. Om det redan finns en åtgärdsplan för en byggnad kan Radontiltak AS genomföra den. Kontakta oss för inspektion och offert. Läs mer ...

Produkter för åtgärder mot radon

radon produkter Se vårt sortiment av produkter inom området radonåtgärder. Vi erbjuder åtgärdslösningar för både befintliga byggnader (RadonSug, MiniVent, KlimaVakten etc), nybyggnationer (radonspärr och grundventilation), samt rehabilitering (radonbrunn, smörjmembran, flytande membran). Tillförlitliga produkter som säkrar byggnader mot radongas. Läs mer ...

Referenser

radonlab referenser Radontiltak AS har utfört hundretals undersökningar och saneringar i många stora och små projekt. Våra kunder är kommuner, hyresföreningar, privatpersoner, företagare etc. Bland våra största kunder hittar man Oslo kommun (Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF), Statsbygg, Forsvarsbygg, Skanska, AF-Gruppen, Bærum kommun, Veidekke, OBOS, Selvaag, Norconsult etc. Vänligen kontakta oss för att erhålla en förkortad referenslista.