Ventilasjon med varmegjenvinning:

LUNOSeStandard

LUNOS ventilasjonssystemer med varmegjenvinning har mange anvendelsesområder. Ettersom systemet er desentralt, kan ventilasjonsenhetene monteres der de gjør best nytte, tilpasset det faktiske behov.

Også i kombinasjon med tradisjonelle avtrekksløsninger.

e² ventilatorene monteres vanligvis i oppholdsrom. To enheter opererer sammen som et par for å sikre systemet mot trykkmessig ubalanse. Et balansert system består derfor alltid av et like antall ventilatorenheter.

bestilling
Brosjyre - Lunos
Monteringsanvisning - Lunos
Betjeningsanvisning – Lunos e2
youtube video lunos install

 

 

 

 

 

Ventilasjon med e2 i oppholdsrom og soverom:

e2 er basert på prinsippet om regenerativ varmeveksling. I et keramisk element lagres varmeenergi når viften trekker oppvarmet luft ut fra boligen. Når viften reverserer luftstrømmen, avgis varme til friskluften som trekkes inn i boligen. Ventilatorenheten drives med 12 Volt, og har et strømforbruk på kun 1,4 Watt i posisjon 1 (SFP: 0,09 W/m3/h), og et laboratoriemålt ”overflate lydtrykksnivå” på kun 16,5 dB (tilsvarende et ”lydnivå” på kun 24 dB).

Lunos 01 Lunos 02 Lunos 03

Praktisk og enkelt:

Tettere og mer energieffektive boliger krever kontrollert ventilasjon for å sikre sunt inneklima og hindre fuktskader. De desentrale ventilatorenhetene monteres horisontalt og integrert i husets yttervegger. De opptar nesten ingen plass og det er ikke behov for innvendige ventilasjonskanaler. Desentral ventilasjon gir mulighet til individuell styring av luftskifte i enkeltrom eller grupper av rom.

En kan f.eks. koble fra varmegjenvinningen i enkelte rom uten å slå av ventilasjonen, eller øke luftskiftet i andre. De krever minimalt vedlikehold. De krever minimalt vedlikehold. Våre medarbeidere er behjelpelig med overordnet dimensjonering eller en detaljert beregning av kapasitetsbehov, ytelse og faktisk virkningsgrad.

 

Lunos 04

Egenskaper

Effektiv og stillegående elektrisk motor med nyeste EC teknologi kombinert med avansert viftedesign med strømningsteknisk optimalisering som nærmest eliminerer all uønsket lyd. Resultatet er et svært lavt lydnivå.

e2 har et svært lavt energiforbruk som bidrar til meget høy energieffektivitet. Den kombinerer miljøvennlighet med fornuftig boligøkonomi. Ventilasjonsenhetene har bedre ytelse enn kravene i DIN 1946-6.

e2 baseres på det kjente prinsippet om regenerativ varmeveksling. LUNOS har videreutviklet og optimalisert dette i et innovativt produkt. Det keramiske lagningselementet AcuVent er plassert sentralt i luftstrømmen som skapes av en EC-motor med aksialvifte. Ved hjelp av reverserende luftstrøm som skapes ved tidsstyrt endring av viftens retning, tilføres keramikkelementet varmeenergi fra utgående inneluft, for så å tilbakeføre varmen til friskluften som tilføres boligen i neste tidsintervall.

e2 er blant markedets minste desentrale ventilasjonsenheter med varmegjenvinning. Ved hjelp av teknologisk avanserte produksjonsprosesser har en utviklet en kompakt varmeveksler i et keramisk komposittmateriale. Denne gir en gjennomsnittlig termisk virkningsgrad for varmegjenvinningen på opp til 90,6%.

Lunos 05

e2 og eGO er egnet for montasje både i nybygg og ved rehabilitering. Ventilatorene finnes i varianter kort og standard og kan tilpasses ulike veggtykkelser fra 200 – 700mm.

Her finner du monteringsanvisning: Monteringsanvisning Lunos e2

bestilling
Brosjyre - Lunos
Monteringsanvisning - Lunos

 Lunos 06

Lyd

16,5 dB ved 18 m³/h

19,5 dB ved 31 m³/h

26 dB ved 38 m³/h

(overflate lydtrykksnivå)

Lydnivådifferense: 42 dB

Strømforbruk

1,4 W ved 18 m³/h

2,8 W ved 31 m³/h

3,3 W ved 38 m³/h

Kapasitet: 18, 31 og 38 m3/time

Virkningsgrad, varmegjenvinning: 90, 6 %, (gj.snitt)

Ytterdiameter for monteringsrør 160 mm
Innvendig deksel: 180 x 180 mm, hvitt
Minumum veggtykkelse for innbygging: 280 mm

Driftspenning: 12 volt DC fra styring 5/UNI
Effektforbruk, tre trinn: 1,6, 2,8 og 3,4 W
Lysdiode varsler for kontroll/bytte av filter
Sommerstilling uten varmegjenvinning

Innerdeksel leveres med vaskbart G3 filter. Pollenfilter (F5) kan leveres.

MiniVent LUNOS Standard 2

 

bestilling
Brosjyre - Lunos
Monteringsanvisning - Lunos