MiniVent LUNOSeGO

Ettromsventilator med varmegjenvinning for våtrom og kjøkken

  • Første „hybride“ kompaktventilator  

  • Varmegjenvinning og avtrekksvifte i en enhet – for enkeltrom  

  • Spesielt egnet for våtrom og kjøkken 

  • En enhet dekker behovet i rommet   

  • Luftskiftevolum fra 5 til 20 m3/t  

  • 50 sek. vekselvis inn- og utluft  

  • Forsert 45 m3/t avtrekk

LUNOS eGO kan kombineres med LUNOS e² Standard eller LUNOS e² Kort for et komplett balansert ventilasjonssystem i en bolig. Produktene er egnet for montasje i både nybygg og ved rehabilitering.

bestilling
Brosjyre - Lunos
Monteringsanvisning - Lunos eGo