Miniventilasjon med varmegjenvinner og tilskuddsvarme

Fordeler:

- Romvis styring av temperatur og luftskifte

- Trinnløs regulering av luftskifte

- Trinnløs regulering av varmen på tilført luft

- Gjenvinning av luftens varmeinnhold

- Fjernkontroll (ekstrautstyr kun for Comfortserien)

- Filtrering av til- og fraluften

- Pollenfilter (ekstrautstyr)

- Enkel rengjøring med støvsuger

- Godt tilpasset for bruk i våtrom

- Ingen energikrevende kalddrag

- Ingen uhygieniske, støvsamlende og brannspredende luftkanaler


Air Green er det mest avanserte MINIVENT system. MINIVENT Air Green har stor virkningsgrad når det gjelder varmegjenvinning (hele 85%). Systemet baserer seg på veksling av luftstrømmens retning gjennom en akkumulator (varmegjenvinner). Inneluften blåses ut i 30 sekunder og varmeakkumulator varmes opp. Deretter trekkes frisk luft inn over like lang tid. Den kalde luften varmes opp i det den strømmer gjennom varmeveksler. I tillegg til varmegjenvinning har Air Green et varmeelement for oppvarming av tilluften. Denne tilskuddsvarmen gjør at Air Green kan brukes selv når utetemperaturen er under 20 kuldegrader.

Skisse ovenfor viser MINIVENT Air Green montert under vindu. Pilene illustrerer bevegelse av frisk tilluft (øvre bilde) og brukt fraluft (nedre bilde).


Bruksområder: Alle typer rom i boliger og arbeidsplasser (f. eks. kjøkken, stue, soverom, kontorer, møterom, bad, vaskerom, garasje o.l.) Det kan særlig trekkes frem følgende bruksområder:
● generell friskluftsventilering av rom
● reduksjon av radonnivåer
● reduksjon av relativ luftfuktighet i våtrom, samt fuktbelastede kjellere, lagerrom, garasje etc.
● supplement til annen type ventilasjon rom som krever høyere luftskifte (f. eks. møterom, klasserom)


MINIVENT Air Green typer

Comfortserie

Comfort er en ny generasjon ventilasjonsaggregater for villaer, fritidshus, kontorer etc. Aggregatet er stillegående og har trendy design av ytterkasett som er laget av stål. Finnes i sølvgrå og beige farge.

Minivent AirGreen 01

Classicserien kan styres og programmeres via fjernkontroll som kan kjøpes som ekstrautstyr. Classic kan programmeres til nattsenkning, eksakt temperatur og avlesning av energiforbruk. To Classic enheter koblet sammen med en ledning kan programmeres til å virke i motfase for kontinuerlig trykkbalanse. Finnes i to kapasitetsstørrelser: Classic 20 og Classic 30. Classic 20 er mest stillegående og mest solgte produkt som passer for alle typer rom. Classic 30 har større kapasitet og lydnivå. Passer til kjellere, garasjer, produksjonslokaler o.l.

Basicserie

Basicserie er en robust, men enklere variant av MINIVENT Air Green aggregat. Aggregatet har samme dimensjoner, luftmengder og grunnfunksjoner som tilsvarende modeller i Comfortserien. Lyd fra aggregatet er 4 dB høyere enn i tilsvarende Classic modeller. Tilgjengelig i hvit farge.

 light 20

Enkel å montere og vedlikeholde. Passer i miljøer som kjellere, bad, hytter, garasjer, kontorer etc. Finnes i to kapasitetsstørrelser: Basic 20 og Basic 30.

 

Minivent AirGreen

bestilling

 

Montering av MINIVENT Air Green:

 

Bilde ovenfor viser MINIVENT Air Green Classic 20 montert i stue, innfelt i vegg.

minivent airstar


Fornøyd boligeier viser sin Air Green Modul 20 montert i soverom.

Air Green Modul 20 montert i vaske / tørkerom. I våtrom monteres Air Green høyere opp på veggen.


Tekniske data for Classic 20:

● Dimensjoner: 290 ×340 × 205 mm (yttermål), Dør: 15-50mm
● Varmegjenvinning virkningsgrad: 82 - 85%
● Luftskifte: 16-32 m3/time
● Total lydeffektnivå: Min: 41 dB, Max: 49 dB
● Lydtrykksnivå i lyddempet soverom: Min: 29 dB, Max: 40 dB
● Lydtrykksnivå i lyddempet stue/kontor: Min: 26 dB, Max: 37 dB
● Effekt vifter: 10 - 25 W
● Effekt varmeelement: 0 - 800 W
● Leveres med utskiftbare filtere for til- og fraluft, pollenfilter er ekstrautstyr
● Farger: grå eller beige
● El. tilslutning: 220 V
● Føring gjennom vegg: ett rør (Ø 100 mm)

Tekniske data for Classic 30:

● Dimensjoner: 290 ×340 × 205 mm (yttermål), Dør: 15-50mm
● Varmegjenvinning virkningsgrad: 82 - 85%
● Luftskifte: Min: 20 , Max: 48 m3/time
● Total lydeffektnivå: Min: 44 dB, Max: 52 dB
● Lydtrykksnivå i lyddempet soverom: Min: 32 dB, Max: 43 dB
● Lydtrykksnivå i lyddempet stue/kontor: Min: 29 dB, Max: 40 dB
● Effekt vifter (går vekselvis): 10 - 30 W
● Effekt varmeelement: 0 - 800 W
● Leveres med utskiftbare filtere for til- og fraluft, pollenfilter er ekstrautstyr
● Farger: grå eller beige
● El. tilslutning: 220 V
● Føring gjennom vegg: ett rør (Ø 100 mm)

Alle MINIVENT AirGreen modeller er S-merket, CE-merket og Europa-patentert.

brukermanual Classic 20/30
brukermanual Basic 20/30