Det trygge radontiltak! Kan benyttes også ved meget høyt radonnivå!radonsug 125mm

Kanalvifter for kanal- og veggmontering med lydfelle og en regulator av viftehastighet.

radonsug er antakelig den mest anvendte type tiltak mot radon. Har bygningen et porøst lag under betonggulvet mot grunn (f. eks. pukk), er radonsug en mulig, og ofte en god tiltaksløsning.

Type vifte i pakken: K125XL Mellomstor vifte for grunnflate opp til 250m2

Merk: Ovennevnte tall er ikke eksakte, men basert på erfaring. Det forutsettes ideele forhold (50cm med pukk, små luftlekkasje i gulv mot grunn og tette toppmasser rundt bygget).

Bruksområder for radonsug: Det kan trekkes frem følgende bruksområder:

• reduksjon av høye radonnivåer ved montering i kjeller/sokkeletasje
• supplement til andre tiltaksløsninger som bl.a. radonmembraner

Forutsetninger

• forutsetning for valg av radonsug er at det finnes minst 5cm med pukk / grus under betonggulv

• alle komponenter og rør må termisk isoleres ved utvendig montering.

 

Tekniske data for K125XL og KV125XL:radonsug 160mm
• Effekt: 76W, Spenning: 220V
• Omdreiningshastighet: 2320 RPM
• Vekt 3 kg
• Passer til rørdiameter: 125mm
• Luftmengde, frittblåsende: 320 m3/h
Teknisk datablad for K125XL i PDF

RadoVent 125mm
Lydfelle lengde: 670mm.
Lydfelle diameter: 240mm.

bestilling