radonforebygging

Tiltak mot radon i nybygg og ved rehabilitering

Beskytter innemiljøet mot inntrengning av radongass

Med Radonlabs system for grunnventilering kan man effektivt forebygge radon innsig i nybygg og ved rehabilitering av eldre bygninger hvor eksisterende betonggulv pigges opp.

Fordelene med systemet for ventilering av grunn:

- driftssikkert og rimelig
- enkel montering etter Radonlabs anvisninger
- fungerer som radonfelle så lenge bygget står, uten svekkelse av effekt
- ikke avhengig av at gulvet er 100% tett, dog vil gi best effekt med radonsperre
- fungerer passivt og aktivt (med vifte). Montering av vifte kan utsettes etter behov


radonbroenn RadonBrønn

RadonBrønn er en brønn i plast som fungerer som et sugkammer for radon. Sugkammeret legges i pukklaget under støp. Det vertikale røret føres gjennom betongstøp. Et lokk for som settes på toppen av det vertikale røret følger med.

mer infobestilling
 
grunnventilering GrunnVent

GrunnVent som består av et nettverk av perforerte rør som legges i pukklaget under støp. Nettverket kobles til et tett rør som føres over gulvnivået.

Systemene kan benyttes i både nybygg og ved rehabilitering. Grunnventilering fungerer ved avtrekk, som en radonpumpe både passivt ( ved hjelp av naturlig oppdrift ) og aktivt ( avsug / undertrykk skapes av en vifte ).

 

Systemene må dimensjoneres riktig og du bør derfor sende oss en skisse av grunnplanet med angitt areal, samt planlagt tykkelse av pukklaget. Vi sender deg også detaljert bruksanvisning med konkret forslag til montering av systemet for ventilering av byggegrunn for ditt prosjekt.

mer infobestilling
 
Radonbrønn V og I

Radonbrønn V og I

● mer info ● bestilling