radonsug produkt

RadonSug

Radonsug er antagelig det mest anvendte radontiltak. Under rette forutsetninger og rikitg dimensjonert kan radonavsug oppnå vesentlig reduksjon av høye radonnivåer. Radondrenering (radonsug) fungerer også som et supplement til andre tiltaksløsninger. Eurofins Radonlabs avdeling Radontiltak monterer tilpassede radonsug i alle typer bygg.

mer infobestilling
 
 VL-100EU5-E 1

MiniVent ventilasjonsprodukter

MiniVent systemer gir romventilasjon med varmegjenvinning og trykkbalanse uten ventilasjonskanaler og store kostnader. Montering er svært enkel og kan gjøres av de fleste! MiniVent forbedrer inneklimaet generelt og riktig montert virker positivt mot moderat forhøyede radonnivåer.

mer info bestilling
 
 radonfareskilt

Radonmembraner

Radonmembran (også kalt radonsperre, radonduk eller radonmatte) brukes som tettesjikt som sperrer forbindelsen mellom luften inne og luften i byggegrunnen. Radonmembraner finnes i forskjellige kvaliteter og prisklasser. For å kunne velge riktig grad av sikring med passende membran bør man først foreta byggegrunnsundersøkelse med hensyn på radon. Avdeling Radontiltak leverer radonmembraner over hele landet og gir veiledning i forb. med valg og legging.

mer infobestilling
 
 radonforebygging

Grunnventilering

Med vårt system for grunnventilering kan man effektivt forebygge radon innsig i nybygg og ved rehabilitering av eldre bygninger hvor eksisterende betonggulv pigges opp. Grunnventilerings systemet som består av et nettverk av perforerte rør, legges i pukklaget under støp. Systemet er koblet til et tett rør som føres over gulvnivået. Grunnventilering fungerer ved avtrekk, som en radonpumpe både passivt ( ved hjelp av naturlig oppdrift ) og aktivt ( avsug / undertrykk skapes av en vifte).

mer infobestilling
 
 klimavakten-hus

KlimaVakten

Krypekjellere byr på spesielle utfordringer når det gjelder problemer med fukt, lukt, soppangrep og radongass. KlimaVakten er løsningen! En svært effektiv avfukter som motvirker bl.a. muggsopp angrep, innsig av radon og andre gasser og partikler fra kryperom. Gjør det selv eller la avdeling Radontiltak montere KlimaVakten!

mer infobestilling