Ved forhøyede radonnivåer i inneluften anbefales det å foreta tiltak og utbedringer som reduserer radonnivåer. Tiltaksløsninger må tilpasses hver bygning.


Inspeksjon
Dersom radonnivået i bygningen overstiger 200 Bq/m3 bør faglig bistand søkes for at riktige tiltak kan bli valgt. En konsultasjon og inspeksjon av bygningen er svært viktig for at man unngår prøving og feiling i en utbedringsprosess.

Inspeksjon i bolig har til hensikt å finne de mest effektive radontiltak for en bestemt bygning. Våre rådgivere har mangeårs erfaring med inspeksjon av boliger og arbeidsplasser med hensyn på radon. Under en inspeksjon av boligen foretar vi korttidsmålinger, sporer opp punkter med større inntrengning av radonholdig jordgass med en sniffer og foretar en grundig vurdering av bygningen. Oppdragsgiver får en rapport med detaljert tiltaksplan som skisserer tiltaksløsningerRadonsniffing på arbeidsplass som egner seg best for ditt hus, hytte eller arbeidsplass.  

Send forespørsel vedr. inspeksjon!

 

Fjernrådgivning vedr. radontiltak
Bor du i andre landsdeler kan du få bistand via en av våre partnere eller gjennom vår fjernrådgivning. I de fleste tilfeller kan Radonlab hjelpe deg uansett hvor i landet du bor.

Send forespørsel vedr. inspeksjon!

 

Utførelse av radontiltak
Radonlabs entreprenøravdeling utfører de aller fleste tiltak mot radon i alle typer boliger og andre bygg. Våre erfarne montører foretar bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. Ta kontakt for å avtale befaring og få pristilbud. Les mer...

Bestill befaring og utførelse av tiltak mot radon nå!

 

Nybygg og rehab

Ved nybygg tilbyr Radonlab radonundersøkelser i byggegrunn og prosjektering av forebyggende radontiltak.

 

Enkle tiltak og utbedringer i eksisterende bygg Moderat forhøyede radonnivåer kan ofte forebygges ved relativt enkle tiltak. I bygninger hvor radonkonsentrasjon er mellom 100 og 200 Bq/m3 kan boligeieren forsøke å redusere radonnivået med noen enkle tiltak: 1. Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer. 2. Forbedring av ventilasjon av inneluften på en riktig måte vil også kunne hjelpe til å redusere radonnivået.