Ytterligere informasjon om diverse aspekter av radonproblematikken.

Arbeidstilsynet - Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø.

Direktoratet for byggkvalitet - Sentral bygningsmyndighet.

Drikkevannsforskriften

Folkehelsa - Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen.

Huseiernes Landsforbund - Landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

Husbanken 

Kreftforeningen - Landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge.

Eurofins Radonlab AS – måling av radon i luft, vann og byggegrunn, rådgivning vedr. måling og tiltak mot radon, kurs og opplæring om radon.

 

RadonShop.no  - måleinstrumenter for radon og produkter for radontiltak.

Statens strålevern - Fagmyndighet på område strålevern og atomsikkerhet.

United States Environmental Protection Agency

World Health Organization