radonSVERIGE: Grenseverdien for radon i boliger, skoler og barnehager innskjerpes nå betydelig i Sverige. Årlig dør omlag 500 svensker av lungekreft som følge av radon og svenske myndighetene har nå satt en tidsplan for når de skal være kvitt radonproblemene en gang for alle.

Radon er en usynlig luktfri gass som avgis fra bakken og/eller radioaktive byggmaterialer som for eksempel blå lettbetong. Blå lettbetong har vært bruket i rundt 50 år i Sverige. Først på slutten av 1970-tallet innså man at det var knyttet en helsefare å benytte radioaktivt byggmaterialer. Blå lettbetong har vært benyttet som byggematerial i mer enn 300.000 boliger eller ca 10% av alle hus i Sverige. Myndighetene antar at rundt 80.000 boliger har så høyt radoninnhold at det utgjør en helsefare.

Reduksjonen av grenseverdien for radon i innemiljøer vil ifølge den svenske heleministeren Kjell Larsson redde 200 liv hvert år. Fra år 2010 skal radoninnholdet i skoler og barnehager ikke være høyere enn 200 becquerel pr kubikkmeter luft (Bq/kbm). Og fra år 2020 skal den samme grensen gjelde for alle boliger. I dag er reglene i Sverige 200 Bq/kbm for nye boliger og 400 Bq/kbm for eldre boliger.

 

Kilde: www.lbf.no