Blokker Ellingsrud

 Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.

Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen. 
– Ansvaret for tiltak mot radon ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt, sier advokat Lauridsen på NBBLs hjemmeside. Det samme vil være tilfelle i et boligsameie, fordi fordelingen av vedlikeholdsplikten er identisk i et borettslag og i et boligsameie.

Radon foto Barbro

Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle radonnivåene i boligen. Tiltak mot for høye verdier kan gjøres enkelt og rimelig, men ha stor betydning for beboernes helse.

Tormod (4) sitter trygt på fanget til mamma og smiler om kapp med vintersolen som skinner inn gjennom vinduene. Hva han tenker på akkurat nå er ikke lett å vite; men at han bekymrer seg for luften han puster i, er høyst usannsynlig.

Ventilasjonstiltak mot radon

av BERNT ROALD NILSEN, MediaPlanet

Spørsmål: Hvordan redusere radonfaren?

Svar: Ved god ventilasjon, tetting mot grunnen og utsuging av radon.

Forskning viser hvor viktig det er med et trygt og godt inneklima, og vi vet at bosted har stor betydning. 

radonSVERIGE: Grenseverdien for radon i boliger, skoler og barnehager innskjerpes nå betydelig i Sverige. Årlig dør omlag 500 svensker av lungekreft som følge av radon og svenske myndighetene har nå satt en tidsplan for når de skal være kvitt radonproblemene en gang for alle.

Radon er en større årsak til lungekreft enn luftforurensing på verdensbasis. Norske helsemyndigheter må sørge for ordninger som reduserer radonproblemet, mener Sergio Manzetti (FJORDFORSK).

Radongass er et stort problem i både USA og Norge, og forårsaker årlig cirka 20 prosent av lungekrefttilfellene i USA.