Radonsug är förmodligen den vanligaste radon åtgärder. Under rätt förutsättningar och skruv överdimensionerade radonavsug kan uppnå betydande minskning av höga radonhalter. Radon Drainage (radonsug) fungerar även som ett komplement till andra åtgärder lösningar. Radon Labs avdelning entreprenör installerar anpassade radonsug i alla typer av byggnader.

radonsug 125mm

RadoVent

Den säkra radon action! Kan användas även i hög radonhalt!

Kanalfläktar för kanal eller vägg med en ljuddämpare och en regulator av fläkthastighet.

radonsug är förmodligen den vanligaste typen av åtgärder mot radon. Om byggnaden har ett poröst skikt under betonggolvet mot marken (t.ex. grus) är radonsug en möjlig och ofta ett bra mått lösning

Mer informationBeställ


radovac 230m webben

RadoVac

Mer information Beställ